Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa        Fotoğraflar      Site Yönetimi         Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv          Rss Listesi    İletişim     Gizlilik Poltikası     Ziyaretçi Defteri
 

Yukarıköy Köyü Tarihi- 3 (Seller Senesi) - Yukarıköy Mahallesi Web Sitesi - Maçka/Trabzon
   
 Yukarıköy Köyü Tarihi- 3 (Seller Senesi)

Yukarıköy Köyü Tarihi- 3 (Seller Senesi)
 Yazı Boyutu

 Tarih : 18.02.2012 - 23:37:30 


5 Temmuz 1929 tarihinde Trabzon’un Of,Çaykara ve Sürmene ilçelerinde büyük bir sel felaketi meydana geldi.Bu olay bu bölgelerden göçleri başlattı.İşte Ömer Yakup KADIOĞLUnun yaptığı araştırmadan ilginç notlar.


 
 
SELLER SENESİ  5 TEMMUZ 1929

 

 

5 Temmuz 1929 tarihinde başlayan yağmur gittikçe şiddetini artırarak 48 saat devam etmesi sonucu Trabzon’un Of, Çaykara ve Sürmene ilçelerinde büyük bir sel felaketi meydana geldi. Bu olay halk arasında bir tarih başlangıcı olarak kabul edilir. Seller senesinden önce ve seller senesinden sonra diye.

  

Bu sel felaketi, gündüz yağmur saat 15.00 sıralarında başladı. Akşam 19.00 da şiddetini artırdı.

Aralıksız 48 saat 2 gün 2 gece, gök boşalırcasına yağan yağmur evlerin ve arazinin büyük bir bölümünü sürükledi.  Hane, değirmen, dükkan ve cami kalmadı. Zeno karyesi 11 kubbeli cami-i şerifi yıkıldı. O anda camide 50 kişi namaz kılıyordu. Solaklı deresi baraj haline geldi. Ne varsa denize sürüklendi. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Dağları siyah bir bulut kaplamıştı. Kıt akan ırmaklar nehir haline gelmişti.. Birkaç köyün dışında bütün köyler belirsizdi. Yaz mevsimi olması itibari ile nüfus yaylalarda idi. İnsan kaybı daha az oldu, az sayıda hayvanın telef olması da önlenmiş oldu.

   

Çaykarada ve Sürmene de Of’tan farklı değildi. Aynı sel felaketi burayı da vurmuştu. Halk çaresizlik içinde kıvranıyordu. Barınacak ev yok, yiyecek yok. Giyecek yok. Hiçbir şey yok.Ulaşım  yapılamıyor.

 

Felaket, 5 Temmuz 1929 da meydana geldiği halde, basında bir hafta sonunda yer almaya başladı.

   

15 Temmuz 1929 ve 16 Temmuz 1929 tarihli Milliyet gazetesi haberi dünyaya şu cümlelerle duyurdu:

 

15 Temmuz1929 Pazartesi günkü Milliyet gazetesi: Rize, Sürmene, Of’taki feyezan felaketi çok korkunçtur. Birçok ev yıkılmıştır. Halkın çoğu korkudan dağlara akmıştır.

 

16 Temmuz1929 Salı günkü Milliyet gazetesinde şu haberlere yer vermiş: Sürmene, Rize dağlarından sürüklenen odunlardan adalar oldu ve İzmir vapuru büyük tehlike geçirdi.

  Felaket !  Korkunç haberler geliyor.

                  Denizi kaplayan tahta parçalarından vapurlar geçemedi.

                  Rize civarında bir dağ yarıldı.

 

Selden en fazla etkilenen yerlerin başında Günebakan(Zonozona),Akköse (Zeno),Yenice(Marladas), Tüfekçi(Arşela),Ormancık(Makidanos),Dernekpazarı, Gülen (Visir)

Gelir.

 

Resmi olarak, Of, Çaykara, Sürmene ve Araklı olmak üzere 146 kişi hayatını kaybetmiştir.

 

Burada çok önemli bir hususu belirtmek istiyorum. Bu konuda bir bilgi kirliliği olduğunu belirtmek isterim. Bu konuda uzun araştırmalar sonucunda bu konu ile ilgili resmi bilgilere ulaştım. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum.

    

Bu belgeleri okuyabildiğim kadarıyla okudum ve yazdım. Ayrıca da o dönemdeki yazışmaları  ve alınan tedbirleri ve Maçka’daki emvali metrükelere yerleştirilmesi de gündeme geldiği bu belgeleri de burada bulacaksınız.

 

1929 OF SÜRMENE SEL VE HEYELAN FELAKETİ İLE İLGİLİ BELGELERİN OKUNABİLEN KISIMLARI

 

 

İlk Belgede: DAHİLİYE VEKALETİ V. ler Maarif Umum Md. lüğü

Felaket zadelere Hilaliahmerce 2000 lira gönderilmiştir. Aç kalanlar fazla olduğu için daha fazla muavenette bulunulması hususu Hilaliahmer Merkezi Umumisi Riyasetine ve Sihhat ve İçtima-i Muavenet Vekaletine arz edilmiştir. (yazılı)

----------------------------------------------------------------------------------------------

 DİGER BELGE:

 

Dahiliye Vekaleti,  Sayı:1329/571 Tarih: 10.7.1930  s:13

  Hulasası: Trabzon’a yağan yağmurların yaptığı hasar.         Baş V.ti  Celileye

    

Trabzon dahilinde yağan yağmurlardan mutevellit sellerin yaptığı zarar ve hasara dair mezkür Vilayetten alınan 9.7.1930 tarih ve….numaralı tahriratın bir sureti leften arzu ve tetkik olunur.

                                                                                                               

                                                                                                                  Dahiliye Vekaleti

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dahiliye Vekaleti

Sayı:4733                                     Takdim 7.9.1929                          Tarih: 17.7.1929       39/8

                                                                                            

Hulasası: Sürmene ve Of seylap ve heyelanı hakkında Sürmene ve Of mıntıkasında…………. gelen seylap ve heyelan mutevellit zarar ve hasarlara dair Trabzon Vilayetinden alınan tahrirat ile bu başta alınan tedbirler aşağıda arz edilmiştir.                                      

       

Not:  (ilk satırda iki kelime  okunamadı)   Dahiliye Vekaleti 

 

1)      5.7.1929 da başlayıp 48 saat  devam eden şiddetli yağmurlar neticesinde Sürmene ve Of havzalarında dereler taşkın alarak bu çıvardaki yolları ,dükkan ve mağazaları ve evleri tahrip eylemiştir.

2)      Sürmene Trabzon, Of, Rize arasında telgraf ve telefon muhaberatı sekteye uğramış. Sürmene ve Of yolu üzerinde yer yer  tahrifatlar olmuş.

3)      Of kazasının heyelan mıntıkasındaki arazi tarım yapılamaz bir hale geldiğinden Vilayetçe bu arazinin keşfiyle jeolojik vaziyetini tayız ve tespit etmek üzere bir mütehassıs uzmanların gönderilmesi keyfiyet Maarif Vekaletine arz edilmiştir.

4)       Heyelan mıntıkasındaki halkın kış gelmeden evvel bir yere yerleştirme lüzumu Trabzon Vilayetine bildirilmiş………Vilayete Maçka kazasında isimlerini

Metrükelere ve evleri yıkılmış kişilerden yerleşebildiği ve bu kazaların iskan tahsisatından yaptırılarak felaketzedelerin Maçka köylerine yerleştirilmesi zaruri olacağı üzere verilmiştir. Vilayete bu başta teşkilat icrası ve bu nakil keyfiyetine kalan

masrafın kabil olacağının bildirilmesi cevabı verildi.

5)      Son malumata feyezan 160 insan 700 e yakın hayvan zayi olmuş.197 ev, 20 dükkan, 24 değirmen yıkılmış.3500 vatandaşımız evsiz olduğu ancak heyelandan evlerini terk

eden ve seylaptan müteessir olan 6000 nüfus tespit edildiği Vilayetten bildirilmiştir.

      Not: (….. olan yerlerdeki kelimeler okunamadı)

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

DAHİLİYE VEKALETİ

Trabzon Vilayetinin 9.7.1930 tarih ve 5128 numaralı Telgraf suretidir.

 

1)      Salı günü yağan şiddetli yağmurlardan Erzurum şosesinin 16/24 kilometreleri arası sellerin getirdiği taş toprakla dolmuş ve bir köprü tamamen ve diğer bir köprü kısmen yıkılmıştır. Bir kısmı da şose üzerine uçmuştur. Otomobillerin geçmesi kesilmiştir. Üç-dört gün zarfında kamyonlara geçit temini için lazım gelen tedbirler ittihaz edilmiştir.

2)      Bu sahada yağmur ve sellerden 30 kilometre murebbe-i bir sahada mevcut hasara

Uğramış, tarlaların toprakları kısmen akmış. İçlerinde dereler meydana gelmiştir.

 Mataracı’ da bir gece hanı, üç dükkan bir değirmen, bir ev yıkılmış ve bir çocuğu babasıyla birlikte seller götürmüş ve iki hayvan boğulmuştur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAHMUT KEMAL POYRAZ(1912-1988) den Birkaç dörtlük

    

Dokuzyüz yirmi dokuzda    

Pazar gününde, Temmuzda

Saat yedide,gündüzde

Büyük bir felaket olmuştur.

 

Zayı oldu  binbeşyüz can

Holo,Fatınos,Zenodan  

En fazlası Zisino’dan  

Sele katılıp gitmiştir.

   

Ne kadar şiddetli afat 

Devam etti elli saat

Millete kalmadı neşat

Can korkusu sezilmiştir.

 

Not : Mahmut Kemal Poyraz  17 yaşında iken  125 kıta olarak bu destanı yazmıştır. Destanın Devamı için tıklayın

 

  

1929 SONRASI  MAÇKA’ da İSKAN

 

Of’un bir kısmı il dışına Çanakkale, Muş, Van,Hatay(Kırıkhan)a yerleştirildi.Bir kısmı da ,Mubadele sonrası boşalan Maçka ilçesinin köylerine yerleştirildi.1937 de Maçka’da 290 nüfus vardı.

    

Sürmene, Köprübaşı ve Çaykara  köylerinde ki  felaketzadeler de Maçka ilçesinde iskan edildi

 

Köprübaşı Çifteköprü’ den gelenler , Maçka Yukarıköy’ e , Sukenarı köyüne, Ortaköy’e ve Bağışlıya yerleşti,

 

Köprübaşı Güneşli Köyünden gelenler, Maçka Yukarıköy’e yerleşti,

 

Köprübaşı Fidanlı’dan gelenler, Maçka Yukarıköy’e ve Bağışlı’ya  yerleşti,

 

Köprübaşı Gündoğan’dan gelenler ,Maçka Bağışlı’ya yerleşti,

 

Beşköylülerden  Mezire(Yılmazlar) dan gelenler Maçka Kotila (Ormaniçi),Kutala (Yemişli) Armenoz (Ergin) köylerine yerleştirildi.(Bu köyler Galyan deresinde.)

 

Aspalo (Büyük Doğanlı) dan gelenler Çayırlar ve Kuştula  yerleştirildi.(Galyan deresinde)

 

Kalis(Konuklu)dan gelenler ,Mantranoy (ALATAŞ) a ,Kudula ( Kırantaş)a,Sukenarı köyüne ve Yemişliye yerleştirildi.

 

Arhançola (Küçük Doğanlı) dan gelenler Mesaille’ ye yerleştirildi.Zaman içerisinde Yorma’dan , Tonya’dan ,Akçaabat’tan,Arsin’den ,Sürmene Küçükdere’den,Araklı Karadere’den  Maçka’ya gelenler de vardır.

    

Maçka’da  biri yerli(daha önce gelenler  anlamında),diğeri de 1929 sonrası ve daha sonra çeşitli nedenlerle gelen iki topluluk vardı.

   

Rumlardan kalan arazilere yerleştirilen halk ne varki yerli halk tarafından daha önce bu arazileri kendi aralarında paylaşmışlardı. Devlet tarafından  kendilerine verilen arazileri Beşköylüler, halktan tekrar (hatta bir araziyi defalarca) satın almak zorunda kaldılar.

 

Galyan’ a yerleşenlerden, bir kadının anlattığına göre, o tarihlerde mahallede Türklerin de bulunmasına  rağmen hiç ezan  sesi yoktu.Daha sonraları köyün başındaki Rumlardan kalan bir kilisenin  önüne birisi çıkıp okumaya başladı.Bundan sonra mahalle ezan sesiyle tanışmış oldu.

    

Köprübaşı yöresinin halkını Maçka köylerine yerleştirmeden  önce  Zamanın Kaymakamı

Arap kaymakam adıyla bilinen Saadettin Goloğlu ile  Göneşera’nın o günkü muhtarı olan  İmam Ahmet Kadıoğlu  Yukarıköy’e geldiler. Münhal olan evleri tesbit ettiler. Başka köylere de baktılar. İzlenimlerini buraya gitmek isteyenlerle paylaştılar. Bazıları ilk bakışta burada yaşayabileceklerine karar verdi. Bazıları da karasız kaldı. Bazıları da bir müddet sonra  kararından vaz geçti. Yerini bir başkasına devretti veya sattı. (O zaman 1932 den 1943 yılına kadar  gelen tüm  yaşlı, genç, çocuk  demeden  gelenlerin  üzerine arazı yazıldı.Tapu verildi.)

Bu köyler, Yukarıköy, Ortaköy, Sukenarı, Kırantaş, Bağışlı,Anayurt,Yazlık köyü(Ofluların çoğunlukta olduğu)

  

Şunu burada belirteyim ki: 1923 Nüfus Mubadelesi sonucunda  Yunanistan’dan gelen  göçmenler eğer buralara yerleşip geri dönmeseydiler. Yukarıda bahsettiğim köyler , bugünkü üzerlerinde yaşayan halkın ikinci vatanları olmayacaktı.

   

Sel felaketine uğramamış ilçelerden de yukarıda belirttiğim köylere gelip yerleşenler de vardır. Ama bunların daha değişik nedenlerle buralara yerleştiklerini belirtmek isterim.

 

Yukarıköy’ ün ilk adı Hortokop-i Bala , sonra Yukarı hortokop, Trabzon iline bağlı ve yabancı ad taşıyan köylerin adları İçişleri Bakanlığının 25.06.1958 tarih ve 22105/7304 sayılı genelgesiyle  Türkçeleştirilmesinden sonra köyün adı Yukarıköy  köyü olarak değiştirildi. 1288 (1872)den beri Müstakil bir köy olarak  devan etmektedir.

   

Halk  savaştan yeni çıkmış,demokrasiye  geçilmiş,yönetim biçimi belirlenmiş,bunu inkılaplar izlemiş,bu değişikliklere ayak uydurmaya çalışıyor,.Yoksulluk son safhada.halk perişandı.Bir de buna sel felaketi eklenince,durum daha da ağırlaşmıştı.Tohumun birini toprağa  birini de ağzına attığı zamanlardı o devir.

  

 Şunu da belirtmeliyim ki bu halk neden alçaklara yerleşmedi de yüksekleri tercih etti? O zaman da  sahillerde çok korkunç bir malarya salgını vardı. Frengi de öyle. Bir de barınacak ev yoktu. Allah böyle günleri kullarına bir daha göstermesin inşallah. 

 

Not: Seller senesi  Maçka’ya yerleşenlere  Sayın İsmet Zeki Eyüboğlu Hoca (1925-2003) ANILAR adlı kitabında  nasıl hakaretler yağdırdığını, nasıl iftiralarda bulunduğunu ve kendi gibi düşünmeyenlere  nasıl ön yargılı davrandığını ve   Sayın Ömer Asan’ ın  “Bir Bilgenin Yavelemeleri” başlığı altında  nasıl eleştirdiğini  yazacağım.

 

 

İSMET ZEKİ EYÜBOĞLU(1925-2003)’nun MAÇKA’ ya YERLEŞEN GÖÇMENLERE HAKARETLERİ

    

Sayın Ömer Asan , Bunu “Bir Bilgenin Yavelemeleri” başlığı altında vermiştir,

    

İsmet Zeki Eyüboğlu  Çok sayıda kitabın yazarıdır.Ortaokula gittiğimizde o günkü hocalarımız  bu hocadan dinlediklerini,  bu hakaret dolu laflarını sınıfa kadar getirdiklerini bilmeyen yotur..O günkü  öğrenciler bunu hatırlarlar.

 

İ.Zeki Eyüboğlu ANILAR adlı kitabının 50-51.sayfasında şunları sıralıyor. “Ocaklı köyünün delikanlısında güzel bir giysi, ipek gömlek, tabanca,kiminde at,rakı günlük yaşamın gerekli öğeleri idi.Çıkarı için yüzsuyu dökme,yalvarıp yakarma,şunun bunun buyruğuna girme,sanından ödün verme gibi,kendi yaşayışına göre küçültücü sayılan eğilimler bulunmazdı.Oysa ötekiler (1929 sonrası Maçka’ya gelenler)de bunların hepsi vardı.

 

Kitabının 238. sayfasında da Ömer Asan’ ın deyimi ile söylüyorum. Şunları yaveliyordu. ”Konaklar köyünün güneyinde bulunan Çayırlar adlı köylerde değirmen söylentileri, değirmen çapkınlıkları çoktu. Bazı köylüler,1929’dan sonra Of’tan gelip buralara yerleştirilmişlerdi. Gerçekten kadınları güzel ve çapkındı,ancak frenginin yaygınlığı nedeniyle ürkütücüydü.”

Yine Kitabının 87.sayfasında kendi gibi düşünmeyenlere, aslında yukarıdaki yavelemelerinin  amacı da  bu sayfada yazılanlardı.” Trabzon dolaylarında ne denli soysuz, bilgisiz tutarsız, aşağılık kimse varsa Demokrat Partiye girmiş, bu partinin ileri gelenleriyle ilişki kurmuş bunu bir övünme kaynağı saymıştır.

    

Eyüboğlu Kitabının 231-232 sayfalarında  iftiralarına devam ederek  Maçka’da biri yerliler, öteki 1929’dan  sonra komşu ilçelerden gelenler olmak üzere iki topluluk vardır.1929dan sonra gelen, Of,Sürmene,Tonya,Yomra ve Çaykara göçmenleridir.Bu göçmen yurttaşların çoğunluğu  tutucudur.1950 den sonra  D.P çatısı altında toplanmıştır.Bunların gelenek,görenekleri,günlük yaşayışları yerlilerinkiyle bağdaşmaz.Çoğu evlerinde Rumca konuşurlardı.Yemekleri,giyimleri,düğünleri kendilerine özgüydü.İçlerinde peyniri kurtlandıktan sonra yiyenler de vardır.Özellikle din işleriyle çok ilgilenen bu göçmen yurttaşlar büyüye,muskaya,cinciye,üfürükçüye büyük önem  verirler,bağlanırlar.Maçka’ya üfürükçülüğü getiren,yayan Oflulardır,

  

Öte yandan çıkarları söz konusu olunca, kuranı öpüp kaşlarına koyarak yalan söylerler.Köy camilerinde kuran okumayı bilmeyen Oflu İmamlar çoktur.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÜRKİYE HİLALİAHMER CEMİYETİ MERKEZİ UMUMİSİ TARAFINDAN 1930 MECLİSİ UMUMİSİNE

TAKDİM EDİLEN 1929 SENESİ İCRAATINA AİT RAPORDA  OF,SÜRMENE VE RİZE SEL FELAKETİ VE

MAÇKA’ya İSKAN’ın gündeme gelişi HAKKINDAKİ  RAPOR:

SEYLAP YARDIMLARI: OF,SÜRMENE VE RİZE FELAKETİ

1929 senesi Temmuz ayının yedinci günü başlayarak bir buçuk gün devam eden yağmur ve sellerin husule getirdiği feyezanların Trabzon Vilayetinin Of, Surmene kazalarıyla Rize Vilayetinde mühim zararlar vukua getirdiği ve bu feyezanlar neticesi bazı yerlerde heyelanlar hadis olduğu malumdur.

Merkezi umuminiz bu hadiseye ilk defa Trabzon Hilaliahmer merkezinin 10 Temmuz 1929 tarihli Sürmene Hilaliahmer şubesinin 12 Temmuz 1929 ve Of Hilaliahmer ve Tayyare cemiyetiyle Belediye Reislerinin  13 Temmuz 1929 tarihiyle çektikleri telgrafnamelerden muttali olmuştur. Bu telgrafnameler mündericatına nazaran 6-7 Temmuzda Of ve Sürmene kazalarında ani olarak vukuagelen seylap ve sellerin Sürmene’de 25 köye ait tarlaların mahsullerini. 29 köprüyü. 29 değirmen ve20 haneyi ve kasaba çarşısını muhafaza eden rıhtımı harap eylediği ve Of’ta kaza mezruatının dörtteüçünü harap ve bu seylaplar neticesi hasıl olan heyelanlardan dört bin kişinin meskensiz kalarak dağ-lara iltica eyledikleri ve şiddetle muavenete ihtiyaç bulunduğu bildirilmekte idi.

Bu telgrafnamelerin vasıl olduğu 13 Temmuz 1929 tarihinde Heyeti İdaremiz muhtacının gıdalarına sarf edilmek üzere derhal telgraf havalesiyle Trabzon Hilaliahmer merkezi  emrine 2000 liragöndererek Valinin riyaseti altında Belediye, Hilaliahmer ve Cumhuriyet Halk Fırkası Reislerinin iştirakiİle teşkil edilecek bir komisyon tarafından muhtacının iaşelerinin temini Trabzon Hilaliahmer merkezine tebliğ eylemiştir.

Maruz iki bin liranın irsalinden bir hafta sonra 21 Temmuz yine telgraf havalesiyle Trabzon Hilaliahmer merkezine 3000 lira daha gönderildiği gibi doktor, eczacı ve hademe ile miktarı kafi ecza ve malzemei sıhhiye ihzar ederek sıhhi yardımlarda bulunmak üzere bir de heyet tahrik eylemiştir

Rizede vukubulan seylaptan da 75 evin tamamen ve 100 evin kısmen münhedim olduğu ve Of ve Sürmene’ye nispetle seylap ve sellerin burada husule getirdiği zarar daha hafif olduğu öğrenilerek açıkta kalan halka gıdalarını temin etmek üzere 1000 lira gönderilmiş ve aynı zamanda  Of, Sürmene ve Rize’deki  ihtiyacat derecesini tesbit eylemek üzere  altıncı mıntıka müfettişimiz  Mazlum Rasim Bey seylap mıntıkasına izam edilmiştir. Müfettişimizin ,  mahallinde  yaptığı tetkikatı neticesi olarak gönderdiği raporlar mündericatından en ziyade seylap ve heyelanların merkezi sikletini Of  kazasının teşkil eylediği ve Of ahalisinin bu heyelanlardan çok müteessir olarak Bayburt’a hicret etmekte olduk-ları ve bilhassa Sultan Murat  yaylasına çekilmekte  bulundukları öğrenilmiştir.

 

Yaylalara dağılan felaketzadelere derhal  lazım gelen  yardımların yapılması için  Müfettişimize tebligatta  bulunduk.  Filhakika perişan  bir surette yaylalara dağılan  halka iaşelerini temin için  Bayburt şubemizin iştırakı ile bin liralık  un tevzi edilmiştir. Biraz aşağıda arz edeceğimiz  C.H.F. Müfetişliği raporunun mutalaasından da müsteban  olacağı üzere Of, Sürmene ve Rize  seylabınınBidayette matbuata akseden derecede korkunç  rakamların ihtiva eder mahiyette olmadığı anlaşılmıştır. Cemiyetimizce  yapılan yardımlar hariç olmak üzere diğer taraflardan temin edilen On bin lirayı mütecaviz para ile felaketzadelere mahallince  lazımgelen yardımlar yapılmıştır.Enson  tetkikatı  havi olarak Trabzon C.H.F  Müfettişliğinden sureti aşağıda yazılı rapor alınmıştır.

RAPOR

Of, Sürmene, Rize kazalarında seylap ve heyelan  dolayısıyla vukubulan  hasarat  berveçhi atidir.

1.       Of kazasının zayiat merkezi  sikleti HADİ ve KADAHOR havalisidir. Diğer mahalleri kısmen zararsızdır. Hadi ve Kadahor pazarları kamilen mahvolduğu gibi 7 köy gayri kabili iskan  vebir köy de  üçte bir nispetinde kabili iskandır.

Seylabın birçok köylerde tahrip ettiği hanelerin mecmuu 1188 ve gayrı kabili istifade vaziyete soktuğu haneler ise  1378 e  baliğ olmuştur. İaşeye muhtaç ahalinin miktarı ise 8088 olarak tespit edilmektedir. Hayvanat yaylalarda olduğundan hayvan zayiatı hemen yok gibidir. Felaket gören halk derhal yaylalara çekilmiş ve yaylalarda mevcut oba  evlerinde barınmağa başlamıştır.

Muhtacı iaşe ahalinin merkezi Sultan Murat yaylasıdır. Burada Hilaliahmer  ve icap eden  muavenet heyetleri un  tevzi  etmektedir. Hilaliahmer Cemiyeti 5000 lira  ve  müracaatımız  üzerine  İstanbul  Cemiyeti  Belediyesinden  5000 ve Trabzon  ahalisi  5000 ve yaptığımız  bir  müsamereden  hasıl olan 1000 lirayı mütaviz bir para ki ceman  16000 liralık  bir yardım  temin edilmiştir. Trabzon’a muvasalatında Vali ve Trabzon Mebuslarından Arif ve Ali Bicil Beylerle Vilayet  Mutemet vekili  Şevket ve Jandarma  Kumandanı  Yusuf Beylerden  ibaret bir heyet alınarak Ofluların  hattı ricat  ve melcei tabiisi olan  Bayburt kazasına gidilmiş  ve Hart  ve diğer Yaylalar ve Solaklı  silsilesi etekleri  bizzat görülmüş  ve felaketzadeler ile yakından  temas edilerekbunların  haleti ruhuyeleri  ve temayülatı  vaziyeti  içtimaiye ve iktisatiyeleri eyice tetkik  ve teşhis olunmuştur .

Şöyle ki:

a)      Meydanda  kalan halkın  mühim bir  ekseriyeti  Bayburt  mıntıkasında  iskan edilmesini talepediyorlar. Bunların bir kısmının akriba ve taallükatı ve hatta emlak ve arazisi Bayburt  tarafındadır. Muamelat  ve münasebatı iktisatiyeleri de Bayburtta olduğuna  ve Hart  nahiyesinin ekseriyeti  Sürmene ve Oflu  bulunduğuna göre iktisadi içtimai ailevi münasebetler dolayısıyle bunlara Bayburt kazası melcei tabii  olmuştur. Felaketzadeler de ahalinin ekserisi  Bayburt ve yaylalardaki  obalarda  barındığı gibi  bir kısmı da akribalalarının nezdine  gelmiş ve çalışkan  ahali derhal faaliyete başlayarak ekmeğini tedarik etmek ve alış verişe başlamak  üzere yine pazar kurmağa çalışmakta bulunmuşlardır. Maahaza muhtacı nafaka bir kısım fukaraya Sultan Murat yaylasında ve Hart nahiyesinde Hilaliahmer ve Hükümet tarafından bakılmaktadır.

b)      Bir kısım halk da MAÇKA’daki boş evlere yerleştirilmek suretiyle iskan edilebilecek ise de Maçka’nın arazisi  hasılatsız  ve dardır. Bayburt  arazisi ise zengin  ve mahsuldar olup  emvali

Metrukeden  binlerce dönüm  arazi mevcuttur; ve bunlar mer’i  kavanine göre muhtacı  iskan ahaliye  sureti münasibede tevzi olunabilir. Bunda ne kadar  sürat  ve besatat  gösterilir

İse  kışın tekarrübünden   dolayı halkın sefalet ve perişanisine meydan verilmemiş olur.Bayburt tarafında mesken tedarikine gelince:Bunun bu sene için gayrı mümkün olduğunu  zan  ediyorum. Bunları üçer beşer hane olmak  üzere Bayburt köylerine misafir etmek suretiyle  de barındırmak ve gelecek  ilk baharda  vereceğimiz arazinin cıvarında haneler inşası  suretiyle  yerleştirmek çok mümkün ve muvafık gibi  görülmektedir. Götürdüğümüz heyetin kanaatıda bu merkezdedir.

c)       Mevcut yardımlara ilaveten Hilaliahmer daha on beş bin lira, Dahililiye Vekaleti İskan

Müdüriyetinin  de 20-30 bin lira para vermesi mümkün olursa bu felaketzade halk Hükü-

Metin her türlü adalet ve şefkatına nail olmuş sayılabilir.

d)      Harman zamanı başladığından yaptıkları ianeye zamimeten Bayburtlular takriben iki bin

e)      Kile zahire vermeği taahhüt  etmişlerdir ki takriben elli bin okka un eder.

Gümüşhane Vilayeti, Kelkit ve Şiran kazalarından da yardım edilmesi vaat  ve temin etmiş-

lerdir. Bu sene Gümüşhane Vilayetinin mahsulü her tarafta iki mislidir. Pek ziyade memnuniyeti  mucip bir haldir.

H- Heyelan mıntıkasının kabili istifade olup olmadığının serian tetkik ve rapor verilmesi için mütehassis bir zat talep  edilmiş ve bu zatın de derdesti İzam olduğu Dahiliye Vekaletinden Vilayete bildirilmiştir.

Madde2- Sürmene kazasının zayiatı berveçhi atidir: 348 hane ve 64 dükkan bazı kahve ve ha-

nelerle 18 köprü ve 400.000 okkaya yakın mısır mahvüharap olduğu gibi  insan zayiatı 12 vefat ve 9 yaralı olup bu meyanda bir kısım hayvanat da zayi olmuştur.

Buranın hasaratı mahallince mehma emken ve tedricen temin ve tehvin edilmek mümkün olup ancak Ziraat Bankasının eshabı eraziye bir az yardım  etmesi elzem görülmektedir.

Madde3-  Rize merkez kazasının zayiatı ise  80 hane, 30 değirmen ve binlerce liralık mahsülat maliv olduğu gibi insan zayıatı 20 vefat,  hayvan telefatı ise 100 inek ve sığırdır. Buraya da Ziraat  Bankasının yardım etmesi ve ahaliye mümkün olduğu takdirde  mısır tevzii hususunu temin etmek bir zarurettir. Rizenin Karadere mintıkası öteden  beri fakır olup bu felaket yüzünden daha ziyade sefalet ve perişaniye  duçar olmuşlardır.

Seylap felaketinin hulasasını arz ettim Mutalaamı da arz eyledim Mıntıkanın son  vaziyeti İkdisadiyesi ve bilhassa Giresunun ani olarak maruz kaldığı zaruret hakkında ayrıca  raporumu

takdim edeceğim. Bilvesile takdimi tazimat eylerim efendim.

 

 

                                                                                 &

 

Bu raporun mutalaasından müsteban olacağı üzere az zaman zarfında muhtelif yardımlarla

Felaketzadelerin ihtiyaçları tehvin  edilmiş ve yeniden yardıma muhtaç bulundukları zikredilen Oflulardan bir kısım ve Rizelilerden bir kısım muhtacine yapılacak yardım şekli Merkezi Umuminiz Heyeti İdaresince teemmül edilerek ne miktar nüfusun iaşeye muhtaç bulunduğu mahallerinden sorulup Rizede 2756 kimsesiz kadın ve 250 çocuk Of veSürmenede 2500 kişinin muhtaca muavenet bulundukları anlaşılması üzerine muhtaçlardan beherine 15 kilo  miktarında  tevzi olunmak  üzere 82.500 kilo mısır mubayaa edilerek Trabzon  Hilaliahmer Merkezi emrine gönderilmiş ve Merkezimizin de iştıraki ile mahallince

teşkil olunan  bir komisyon tarafından muhtacine tevzi ettirilmiştir. İlk imdat olarak yapılan bu yardımlarımızdan başka seylapzadelerin Bayburt veya sair taraflarda iskanları takdirinde iskan ve nakil zamanında yeni yardımlarda bulunulması da karar altına alınarak makamı aidine arzedilmişti.

 

Filhakika 1930 senesinde bunların  Maçka’ya iskanları vaki olmuş ise de bu seneye ait

Muavenetlerimizin 1931 Meclisi Umumisine arzı tabiidir.

Bu seylap ve heyelan hadiseleri dolayısile yaptığımız yardımlara karşı mahallerinden alınan teşekkürnameleri  ittıla hasıl olmak üzere berveçhiati arzeyleriz.

 

Ankara Hilaliahmer Cemiyeti Merkezi  Umumisine

Her şeyde olduğu gibi Of felaketzadelerinin  imdadına koşan muhterem Hilaliahmer cemiyetimize felaketzadeler  namına  teşekkür eder ve gönderilen paraların İş’arı alileri

vechile tevziine başlanıldığını arzederim efendim.

 

Trabzon Valisi

 

HİLMİ

 

 

Of 16.7.1929

Ankara Hilaliahmer Merkezi Umumisine

 

C.15.7.29 tele. gösterilen  alakanın  halk tarafından şükranla karşılandığını arz eylerim efendim.

Kaymakam

 

YAHYA

Kaynak : TBMM KÜTÜPHANESİ

 

 

NOT: Kadahor: Çaykara’nın O’ftan ayrılmadan önceki adı.

Hadi : Çaykara’da bir derenin adı. O derenin aktığı mıntıka.

 

Hilaliahmer: Kızılayın eski adı.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Yorumu sizlere bırakıyoruruz…

 
           
Hazırlayan :Ömer Yakup KADIOĞLU (Emekli Öğretmen)


 
 Editör :  Bahtiyar KADIOĞLU

Oy verdikten Sonra klavyeden ENTER tuşuna basınız  
1 2 3 4 5   Bu Habere Toplam 57 Puan Verildi
 Kaynak :  Ömer Ykup KADIOĞU

 Kategori  Güncel

12681 Kişi Tarafından Okundu.

Yorum ( 17 )   

 temel bal

9.02.2015 14:14:53 

  teşekkür

Cevapla


sayın ÖMER YAKUP KADIOĞLU hocam böyle güzel bilgileri biz yeni nesillerle paylaştığınız için sonsuz teşekkür ederim .


İp Adresi Kayıtlı   

 CELAL MALKOÇ

1.10.2013 16:44:44 

  Cvp:Cvp:YAZıDA Kİ BİLGİLERE İLAVE

Cevapla


Al?nt? : Ömer Yakup Kadıoğlu

Alıntı : CELAL MALKOÇ

Sayın Kadıoğlu, 1929 sel felaketi sonrası muhacirlik olayını büyüklerimden dinlediği kadarıyla biliyordum fakat bu kadar ayrıntılı olarak bilmiyordum.Kaleminize kuvvet elinize sağlık.Yalnız bir ik eksiklik gördüm.İzin verirseniz tamamlamak istiyorum. Köprübaşı Akpınar mahallesinden Zanha(Çeşmeler Köyü)'ne gelip yereleşenler oldu.Tam sayısını bilemiyorum ama 1929 yılında(benim annem ve babam dahil)en az 10 aileyi ben tanıyorum.Gerekirse tam sayıyı tespit edebilirim.Saygılarımla. Celal MALKOÇ 1955 Maçka-Çeşmeler Köyü doğumlu

Sayın Celal Malkoç soylediğin çok doğru,onları senin yazmana gerek yok onlar Malkoçların şeceresinde var.En kısa zamanda "kök aileyi" oraya ilave edeceğim.Ayrıca ilginize de teşekkür ederim.


1.10.2013
Sayın Hocam,

Öncelikle kaleminize sağlık diyerek takdirlerimi sunuyorum ve çalışmalarınızın devamını diliyorum.
Benim yukarıda anlatmak istediğim Çeşmeler köyüne göç edenlerin sadece Malkoç ailesinin olmadığı başka ailelerin de olduğudur.Örneğin Balcı, Kara, Oral(Karaismailoğlu veya Baboğlu), Altıntaş gibi aileler bulunmaktadır. Bunu kastetmiştim. Çeşmeler Köyünde sadece bir Malkoç ailesi iskan edilmiştir.Sonradan evlilikler dolayısı ile sayı artmıştır.Malkoçların şeceresinde de küçük de olsa bazı eksiklikler bulunmaktadır. Bir eksikliği Sayın Sabri Malkoç'un oğlu Ayhan Malkoç'a ilettim fakat kitap basılmış olduğundan düzeltme yapılamadı.
Saygılarımla.
CELAL MALKOÇ


İp Adresi Kayıtlı   

 İsmet GÜR

7.04.2012 13:33:52 

  Ömer Yakup KADIOĞLU'na !

Cevapla


Öğretmenlik mesleği kutsal bir görevdir" değerli Öğretmenim! Ömer Yakup KADIOĞLU "öncelikle gelecek nesillere bazı tarihi çok önemli bilgi ve belgeleri" aktarma yolunda sarf eddiğiniz enerjiden ötürü sizleri cani gönülden kutlamak isterim. Güzel şeyler sunmaya çalışdığınızı düşünüyorum. Uzun söze gerek yok. Sağlık ve güzel günler dilerim. 07.04.2012 İsmet GÜR Mudanya'da


İp Adresi Kayıtlı   

 Ömer Yakup Kadıoğlu

22.02.2012 19:49:26 

  Cvp:Cvp:Ömer Yakup Agabey Aklinla bin yasa

Cevapla


Alıntı : Ömer Yakup Kadıoğlu

Alıntı : Ahmet Kadi

Ömer Abi sana cok tesekkür ederim bizleri o günlerde Büyüklerimiz ne cileler ve ve azaplar cekerek eski memleketten neler seben olmus da Mackaya göc edilmis o zamanlari yeni nesiller hatirlamasindan dolayi Büyük fedakarliklarla bu öyküyu hatirlakmak ayrica Bütün dökümaninla birlikte senin bir Akraben olarak büyük gurur duydum ALLAH senden razi olsun nkiceböyle güzel eski Haberlerle senin Haberlerini okumak istiyorum. Gencler icin nerden nerye göcler edilmis ögrensinler Sagolasin Ömer Abi Ahmet Kadi Bielefeld-Almanya

Sağ olasın Ahmet; Burada amacım doğru bilgileri paylaşmaktır. Bu konuda çok abartılı ve yanlış bilgiler vardı. Bilhassa meydana geliş tarihlerinde. Maçka'ya
iskan da bu vesile ile meydana geldiğini öğrenmiş oluyoruz. Belgeler bunu ortaya koyuyor. Biri bir yanlış bir bilgi ortaya koyuyor, bir diğeri de bu yanlışı aynen
devam ettiriyor. Yanlış da doğru gibi servis yapılmış oluyor.
Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu tür belgelerin eli altında olduğu bir kurumda olduğu halde bunlardan istifade yoluna gitmeyen kişiler var. Ben bunlara üzülüyorum. Selamlar.

Bu konu ile ilgili olarak bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Yağmur 5.7.1929 Cuma günü 15oo sıralarında başlamış 48 saat sürmüş .7.7. 1929 Pazar günü aynı saatte sona ermiştir. Tabi ki yıkım bu 48 saat içerisinde meydana gelmiştir. Anlaşıldığına göre de esas hasar ,Pazar günü sabah saatlerinde meydana gelmiştir.


İp Adresi Kayıtlı   

 Ömer Yakup Kadıoğlu

21.02.2012 22:12:06 

  Cvp:Ömer Yakup Agabey Aklinla bin yasa

Cevapla


Alıntı : Ahmet Kadi

Ömer Abi sana cok tesekkür ederim bizleri o günlerde Büyüklerimiz ne cileler ve ve azaplar cekerek eski memleketten neler seben olmus da Mackaya göc edilmis o zamanlari yeni nesiller hatirlamasindan dolayi Büyük fedakarliklarla bu öyküyu hatirlakmak ayrica Bütün dökümaninla birlikte senin bir Akraben olarak büyük gurur duydum ALLAH senden razi olsun nkiceböyle güzel eski Haberlerle senin Haberlerini okumak istiyorum. Gencler icin nerden nerye göcler edilmis ögrensinler Sagolasin Ömer Abi Ahmet Kadi Bielefeld-Almanya

Sağ olasın Ahmet; Burada amacım doğru bilgileri paylaşmaktır. Bu konuda çok abartılı ve yanlış bilgiler vardı. Bilhassa meydana geliş tarihlerinde. Maçka'ya
iskan da bu vesile ile meydana geldiğini öğrenmiş oluyoruz. Belgeler bunu ortaya koyuyor. Biri bir yanlış bir bilgi ortaya koyuyor, bir diğeri de bu yanlışı aynen
devam ettiriyor. Yanlış da doğru gibi servis yapılmış oluyor.
Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu tür belgelerin eli altında olduğu bir kurumda olduğu halde bunlardan istifade yoluna gitmeyen kişiler var. Ben bunlara üzülüyorum. Selamlar.


İp Adresi Kayıtlı   

 Ahmet Kadi

21.02.2012 18:26:17 

  Ömer Yakup Agabey Aklinla bin yasa

Cevapla


Ömer Abi sana cok tesekkür ederim bizleri o günlerde Büyüklerimiz ne cileler ve ve azaplar cekerek eski memleketten neler seben olmus da Mackaya göc edilmis o zamanlari yeni nesiller hatirlamasindan dolayi Büyük fedakarliklarla bu öyküyu hatirlakmak ayrica Bütün dökümaninla birlikte senin bir Akraben olarak büyük gurur duydum ALLAH senden razi olsun nkiceböyle güzel eski Haberlerle senin Haberlerini okumak istiyorum. Gencler icin nerden nerye göcler edilmis ögrensinler Sagolasin Ömer Abi Ahmet Kadi Bielefeld-Almanya


İp Adresi Kayıtlı   

 Ömer Yakup Kadıoğlu

23.03.2011 22:16:54 

  Cvp:YAZDA Kİ BİLGİLERE İLAVE

Cevapla


Alıntı : CELAL MALKOÇ

Sayın Kadıoğlu, 1929 sel felaketi sonrası muhacirlik olayını büyüklerimden dinlediği kadarıyla biliyordum fakat bu kadar ayrıntılı olarak bilmiyordum.Kaleminize kuvvet elinize sağlık.Yalnız bir ik eksiklik gördüm.İzin verirseniz tamamlamak istiyorum. Köprübaşı Akpınar mahallesinden Zanha(Çeşmeler Köyü)'ne gelip yereleşenler oldu.Tam sayısını bilemiyorum ama 1929 yılında(benim annem ve babam dahil)en az 10 aileyi ben tanıyorum.Gerekirse tam sayıyı tespit edebilirim.Saygılarımla. Celal MALKOÇ 1955 Maçka-Çeşmeler Köyü doğumlu

Sayın Celal Malkoç soylediğin çok doğru,onları senin yazmana gerek yok onlar Malkoçların şeceresinde var.En kısa zamanda "kök aileyi" oraya ilave edeceğim.Ayrıca ilginize de teşekkür ederim.


İp Adresi Kayıtlı   

 CELAL MALKOÇ

23.03.2011 00:11:10 

  YAZDA Kİ BİLGİLERE İLAVE

Cevapla


Sayın Kadıoğlu, 1929 sel felaketi sonrası muhacirlik olayını büyüklerimden dinlediği kadarıyla biliyordum fakat bu kadar ayrıntılı olarak bilmiyordum.Kaleminize kuvvet elinize sağlık.Yalnız bir ik eksiklik gördüm.İzin verirseniz tamamlamak istiyorum. Köprübaşı Akpınar mahallesinden Zanha(Çeşmeler Köyü)'ne gelip yereleşenler oldu.Tam sayısını bilemiyorum ama 1929 yılında(benim annem ve babam dahil)en az 10 aileyi ben tanıyorum.Gerekirse tam sayıyı tespit edebilirim.Saygılarımla. Celal MALKOÇ 1955 Maçka-Çeşmeler Köyü doğumlu


İp Adresi Kayıtlı   

 kaya

4.03.2010 17:24:40 

  tesekkürler

Cevapla


ailesinin bir kismi mackada bir kismi köprübasinda kalan biri olarak bu yazinizi cok begendim.arastirip hazirlayip bize sunanlara cok tesekkürler


İp Adresi Kayıtlı   

 mehmet tüfekçi

3.03.2010 21:28:00 

  geçmişimi öğrendim

Cevapla


köprübaşından maçkaya gelen atalarımın izlerini sürüyorum....


İp Adresi Kayıtlı   

 Yakup Avci NL

3.03.2010 21:24:17 

  Yakin Tarihimiz

Cevapla


Geçmişimizde olan bu olaydan haberimiz yoktu yazarak bunu bize aktaranlara teşekkürler. Bu konuda yazılan destanın tamamını internet bularak okumayı tavsiye ederim adeta olayı resmetmiş


İp Adresi Kayıtlı   

 zeki aksoy

3.03.2010 20:20:16 

  teşekkür

Cevapla


kıymetli ömer hocama aydınlatıcı bilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.ayrıca abdullah hocama daçok teşekkür ediyorum.yazılarının devamını diliyorum.


İp Adresi Kayıtlı   

 İsmail AVCI

3.03.2010 13:11:45 

  lutfen okuyun

Cevapla


Genc nesıllerımız lutfen okuyun


İp Adresi Kayıtlı   

 Yakup Avci

3.03.2010 13:08:39 

  Teşekkürler

Cevapla


Bunları yayınlayanlardan Allah razı olsun. Tarihimizde neler olmuş bizim haberimiz yok.


İp Adresi Kayıtlı   

 Sadık Tüfekçi

3.03.2010 12:50:13 

  Teşekkürler..

Cevapla


Sürmeneden gelen biri olarak bu bilgilere ulaşmak önemliydi çok teşekkür ederim...


İp Adresi Kayıtlı   

 AHMET AVCI

3.03.2010 10:30:16 

  TEŞEKKÜR

Cevapla


COK GÜZEL VE BİLGİLENDİRİCİ BİR YAZI, KONU HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİLENMEK İSTERİM, YÖRESEL TARİH ADINA VE GEÇMİŞİMİZ DERİNDEN ETKİLEYEN BU DOĞA OLAYININ GETİRDİĞİ SOSYAL YAPI HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İSTERİM.YAZIDA ADI GECEN MUHTAR İMAM AHMET BENİM DEDEMDİR(ANNEMİN BABASI). TEŞEKKÜRLER


İp Adresi Kayıtlı   

 Kenan Kadı

3.03.2010 10:23:00 

  teşekkürler

Cevapla


Sayın hocam emeğinize sağlık zaman ayırıp bu denli önemli biligleri bizi aydınlatmak uğruna paylaştığınız için ne kadar teşekkür etsek azdır.sağolun.


İp Adresi Kayıtlı   

Sayfa  

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 
 
 

 

Reklam
 
 Duyuru
 Köşe Yazıları

Mücahit TÜFEKÇİ

Mücahit TÜFEKÇİ ¬
Kırsal Mahalle Statüsü

Şaban KADI

Şaban KADI ¬
Dernekler Birleşmelidir

Yakup UZUN

Yakup UZUN ¬
Ülkemizin için iyi düşünüp karar vermeliyiz

MURAT KADI

MURAT KADI ¬
Ben Yaylayı Özledim

Abdullah AKSOY

Abdullah AKSOY ¬
Sahabeden Mümince Bir Bakış

Sadık Tüfekçi

Sadık Tüfekçi ¬
Zaman Yönetimi

Ziya Tüfekçi

Ziya Tüfekçi ¬
Uzun zamandır ihmal ettiğimiz bağımız; akrabalarımız...

HACI AVCI

HACI AVCI ¬
Aynalar Aynalar

Ahmet KADI

Ahmet KADI ¬
Yeşil BMC li Adama

Mehdi Tüfekci

Mehdi Tüfekci ¬
Nazım Amcanın Anısına

YUSUF KADIOĞLU

YUSUF KADIOĞLU ¬
Kemençeyi Yaşatmak

Orhan TOPAL

Orhan TOPAL ¬
Memleketimi İsterim
 
Henüz Haberlere Puan Verilmemiş..
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Haber Eklenmedi.
 
 Takvim

Mayıs 2024

Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 2
 Bugün : 99
 Dün : 185
 Toplam : 1866322
 Ip No : 3.235.20.185
   
 

 

Tarih ve Kültür
İşte Yukarıköy Köyü Tarihi
Mubadele ve iskan
Seller Senesi  1929
Yukarıköy e İlk Gelenler
Kültürümüz
Eski Kelimeler
Kullanılan Soyadları
 
Güzel Köyümüz
Yukarıköy Muhtarlık
Yukarıköy Hakkında
Yukarıköy 'de Eğitim
Sportif Faaliyetler
Yukarıköy Haritası
Yararlı Linkler
Trabzon Valiliği
Trabzon Belediyesi
Maçka Belediyesi
Yetişen Değerlerimiz
Köyler ve Muhtarlar
Maçka Türküleri
Turistik Yerler
Eczaneler
Önemli Telefonlar
Trabzonunsesi.com
Devlet Tiyatrosu
Şehir Kameraları
Resmi Gazete
 Son Haberler
 
 Popüler Haberler
 
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 32.1203 32.1782
  Euro 20.4257 20.5609

 

  Güncel | Düğün - Nişan | Vefat - Taziye | Etkinlikler | Video Haber | Foto Haber | Din ve Kültür | Doğum Haberleri | Gizlilik Politikası


 

   © Copyright - 2008 -2017- Yukarıköy Mahallesi Web Sitesi - Maçka/Trabzon - Tüm Hakları Saklıdır. 

Bu sitede Çilem.Net Yazılımı kullanılmaktadır.

#include file="alt.asp"-->